Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

 

Komendant Miejski Policji
w Olsztynie
insp. Piotr Zabuski

 

p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie
nadkom. Jarosław Witowicz
 
 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie
mł. insp. Robert Zalewski
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 14.08.2015
Data modyfikacji 20.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry