Obowiązek informacyjny UODO - DODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny UODO - DODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UODO - DODO

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 125), zwanej dalej ustawą, informuję, jak niżej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA, tel. 22 621-02-51, fax. 22 848-84-94).

  2. Zgodnie art. 98 ust. 2 w związku z art. 46 ustawy Komendant Miejski Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, Dorotę Dominik st. ref. Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 89 522 34 70; e-mail: iod.kmp@ol.policja.gov.pl.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie na podstawie art. 13 ustawy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do  wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

Metryczka

Data publikacji 19.03.2019
Data modyfikacji 19.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Prokopczyk
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry