Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Komórki organizacyjne służby kryminalnej:

a) Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 42, tel. (0-89) 522-35-60, fax (0-89) 522-34-05
Naczelnik wydziału  - kom. Izabela Sękowska 
Zastępca naczelnika - podinsp. Dariusz Koszałka
 
b) Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 
​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-38-30, fax (0-89) 522-34-65
Naczelnik wydziału - podinsp. Joanna Burakiewicz-Olbryś
​Zastępca naczelnika - nadkom. Damian Świniarski
 
​c) Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową
 
​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-34-60, fax (0-89) 522-34-65
​Naczelnik wydziału - kom. Zdzisław Świder
 
​d) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 
​Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-48-20, fax (0-89) 522-48-25
Naczelnik wydziału  - nadkom. Jarosław Witowicz
Zastępca naczelnika -asp. szt. Natalia Wiśniewska
 
e) Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-35-32,
​Naczelnik wydziału - podinsp. Krzysztof Wilczyński
 
Komórki organizacyjne służby prewencyjnej:
 
a) Wydział Prewencji,
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-40, fax (0-89) 522-47-45 
Naczelnik Wydziału : podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel
​Zastępca naczelnika: podkom. Magdalena Urbańska
 
b) Wydział Zabezpieczenia Miasta,
Olsztyn, ul. 5 Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-00, fax (0-89) 522-47-15
Naczelnik Wydziału – podinsp. Jolanta Burakiewicz
​Zastępca naczelnika - nadkom. Mirosław Czarnecki
​Zastępca naczelnika - asp. szt. Grzegorz Karaszewski
 
c) Wydział Ruchu Drogowego,
 
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-38-80, fax (0-89) 522-38-85
Naczelnik Wydziału – nadkom. Sebastian Nowak
​Zastępca naczelnika - nadkom. Piotr Godlewski
 
d) Posterunek Policji I w Olsztynie
 
​Olsztyn, ul. Barcza 13, tel. (0-89) 522-36-00, fax (0-89) 522-36-05
Kierownik posterunku - asp. szt. Edyta Dobies-Szkamruk
 
e) Posterunek Policji II w Olsztynie
 
Olsztyn, ul. Kapitańska 23, tel. (0-89) 522-47-61
​Kierownik rewiru - asp. szt. Sylwia Kopeć
 
f) Posterunek Policji III w Olsztynie,
 
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-67, fax (0-89) 522-47-45
Kierownik Posterunek Policji III w Olsztynie - asp. Małgorzata Zakrzewska
 
Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Referat Administracyjno-Gospodarczy,

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-33-42, fax (0-89) 522-33-75
Kierownik referatu - Izabela Żuk

b) Zespół Kadr i Szkolenia,

​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-33-51, (0-89) 522-33-38, fax (0-89) 522-33-45
​Specjalista - koordynator zespołu - Julita Korus - Bazydło
 
c) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-36-90, fax (0-89) 522-33-33 
​Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych - Małgorzata Rybicka
 
d) Zespół Prezydialny,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-33-54, (0-89) 522-33-53, fax (0-89) 522-33-33
Specjalista zespołu - Ewa Pokropska
 
e) Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-33-56, fax (0-89) 522-33-45
Koordynator Zespołu - podkom. Katarzyna Zajkowska

f) Zespół Informatyki,

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-48-74, fax (0-89) 522-48-75
​Ekspert zespołu - podkom. Mirosław Cydzik
 
g) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-36-35
Koordynator zespołu - Monika Wiśniewska
 
h) Zepsół Prasowo-Informacyjny
 
Olsztyn, ul. Patryzantów 23, tel. (0-89) 522-33-40
Koordynator zespołu - asp. Rafał Prokopczyk
 
 

Metryczka

Data publikacji 01.12.2009
Data modyfikacji 25.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Rafał Prokopczyk
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Rafał Prokopczyk WP KMP w Olsztynie
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry