Struktura - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura

1.  Wydział Prewencji
 
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-40, fax (0-89) 522-47-45 
 
Naczelnik Wydziału : podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel
 
Zakres zadań :
Wydział wykonuje ustawowe zadania Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych, sprawne i skuteczne rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości pospolitej oraz rodzących ją zjawisk kryminogennych, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

a)     Rewir Dzielnicowych I
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-67, fax (0-89) 522-47-45
Kierownik rewiru – asp. sztab. Andrzej Łowczyk
 
b)     Rewir Dzielnicowych II
 Olsztyn, ul. Dąbroszczaków 41 , tel. i fax (0-89) 522-4758
 Kierownik rewiru – asp.szt. Cyraniak Andrzej
 
c)     Rewir Dzielnicowych III
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-61, fax (0-89) 522-47-45
Kierownik rewiru – asp. Kopeć Sylwia 
 
 
2. Wydział Interwencyjny

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-48-36, fax (0-89) 522-38-35
 
Naczelnik Wydziału – asp. szt. Gamdzyk Paweł 
 
Zakres zadań : 
Wydział wykonuje ustawowe zadania Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnym zamachem. Do zakresu zadań wyziału należy organizowanie, wykonywanie, nadzorowanie i kontrolowanie działań w zakresie pełnienia służby patrolowej, patrolowo-interwencyjnej oraz wywiadowczej. Ponadto realizacja działań przez policjantów komórek specjalistycznych, pełniących służbe na wodach i terenach przywodnych orz służby z uzyciem psów i ropoznania minersko-pirotechnicznego.
 
3. Wydział Wywiadowczo - Patrolowy

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-48-36, fax (0-89) 522-48-15
 
Naczelnik Wydziału – p.o. podinsp. Andrzej Bohdanowicz
 
Zakres zadań : 
Wydział wykonuje ustawowe zadania Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnym zamachem. Do zakresu zadań wyziału należy organizowanie, wykonywanie, nadzorowanie i kontrolowanie działań w zakresie pełnienia służby patrolowej, patrolowo-interwencyjnej oraz wywiadowczej. Ponadto realizacja działań przez policjantów komórek specjalistycznych, pełniących służbe na wodach i terenach przywodnych orz służby z uzyciem psów i ropoznania minersko-pirotechnicznego.
 
4. Sztab Policji

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-47-00, fax (0-89) 522-47-15
 
Naczelnik Wydziału – p.o.  podkom. Mirosław Czarnecki
 
Zakres zadań :
Wydział wykonuje ustawowe zadania Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 
 PDOZ - OGNIWO OCHRONNE
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-34-10, fax (0-89) 522-34-15
Kierownik ogniwa ochronnego – asp. Mariusz Szandrowski


5. Wydział Ruchu Drogowego
 
Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41, tel. (0-89) 522-38-80, fax (0-89) 522-38-85
 
Naczelnik Wydziału – kom. Sebastian Nowak
 
Zastępca naczelnika Wydziału – asp. szt. Krzysztof Kapuściński 
 
Zakres zadań :
Wydział wykonuje zadania mające na celu ochronę bezpieczeństwa oraz zapewnienie spokoju i porządku w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu poprzez : bezpośredni nadzór nad ruchem pojazdów i pieszych, ujawnianie i rejestrowanie sprawców naruszeń przepisów w ruchu drogowym, prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zaistniałe w ruchu drogowym.
 
5a. Referat Wykroczeń
Olsztyn ul. Pstrowskiego 3, tel. 522 38 80, 522 38 85
Kierownik- asp. sztab. Magdalena Urbańska
 
6.   Posterunek Policji
 
Olsztyn, ul. Barcza 13, tel. (0-89) 522-36-00, fax (0-89) 522-36-05
 
Kierownik Posterunku - mł. asp.  Łukasz Goworski
 
 
7.  Wydział dw z Przestępczością Narkotykową
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-34-60
fax (0-89) 522-34-65
Naczelnik Wydziału  - podkom. Zdzisław Świder
 
 
8.  Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
 
Olsztyn, ul. Dąbroszczaków, tel. (0-89) 522-35-60,
fax (0-89) 522-35-05
Naczelnik Wydziału  - nadkom. Krzysztof Wilczyński
 
Zastępca Naczelnika - podinsp. Artur Opalach
 
 
9.  Wydział Kryminalny 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-34-60,
fax (0-89) 522-34-65
Naczelnik Wydziału - podinsp. Marcin Kubas
Zastępca naczelnika Wydziału - podinsp. Joanna Burakiewicz- Olbryś

 

10. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3 bud. nr 4, tel. (0-89) 522-48-20,
fax (0-89) 522-48-25

Naczelnik Wydziału – kom. Witowicz Jarosław

Zastępca Naczelnika - asp.sztab. Natalia Wiśniewska

Zakres zadań :
Wydział realizuje zadania KMP w Olsztynie w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, a ponadto stwarza warunki do sprawnego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej na terenie działania KMP w Olsztynie.

 
  
11. Referat Techniki Kryminalistycznej

Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41, tel. (0-89) 522-35-30,
fax (0-89) 522-35-31
p.o. Kierownika referatu – asp. szt. Władysław Szuba
 
Zakres zadań :
referat realizuje zadania KMP w Olsztynie mające na celu dokumentowanie czynności techniczno-kryminalistycznych z miejsca zdarzenia na terenie działania KMP w Olsztynie.
 
 
 
12.  Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-33-56, fax (0-89) 522-33-45
Zespołem kieruje - podinsp. Jolanta Głębocka-Ostrówka

Zakres zadań :
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, prowadzenie i nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi, skargowymi, dyscyplinarnymi i powypadkowymi, kontrola zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także ochrony przeciwpożarowej.

 
13. Zespół Kadr i Szkolenia

Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-33-51, (0-89) 522-33-38, fax (0-89) 522-33-45
Zespołem kieruje - Julita Korus-Bazydło

Zakres zadań :
przygotowywanie dokumentacji z zakresy przyjmowanie do pracy i służby, zwalnianie pracowników z pracy i policjantów ze służby, mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania ze stanowisk, przenoszenia służbowego lub delegowania policjantów na obszarze powiatu, prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych, realizacja zadań z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

 14.  Zespół Prezydialny 

Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-33-30, (0-89) 522-33-53, (0-89) 522-36-90
fax (0-89) 522-33-33
Zespołem kieruje - Ewa Pokropska


15. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik OIN - Joanna Blum

Zakres zadań :
wykonywanie obsługi kancelaryjnej Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i jego zastępców oraz nadzorowanie pracy kancelaryjnej w KMP i komisariatach Policji, gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych, dystrybucja przesyłek poczty zwykłej i specjalnej, zapewnienie ochrony informacji niejawnych, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie kancelarii tajnej.

 
16.  Referat Administracyjno-Gospodarczy

Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 42, tel. i fax (0-89) 522-33-75
Kierownik referatu – Izabela Żuk

Zakres zadań :
referat zajmuje się organizowaniem i realizacją materiałowo-technicznego zabezpieczenia KMP i podległych komisariatów Policji.

 
17.  Zespół Informatyki

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. (0-89) 522-48-74, fax (0-89) 522-48-75
Zespołem kieruje - podkom. Mirosław Cydzik
 
Zakres zadań:
administrowanie bazami danych, wdrażanie, modernizowanie i eksploatacja specjalistycznych systemów informatycznych, zapewnienie podstawowej obsługi technicznej sprzętu.

Metryczka

Data publikacji 01.12.2009
Data modyfikacji 14.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry