Struktura - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura

Komórki organizacyjne służby kryminalnej:

a) Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Olsztyn, ul. Erwina Kruka 42, tel. (0-89) 522-35-60, fax (0-89) 522-34-05
Naczelnik wydziału  - kom. Izabela Sękowska 
Zastępca naczelnika - podinsp. Dariusz Koszałka
 
b) Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 
​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-38-30, fax (0-89) 522-34-65
Naczelnik wydziału - podinsp. Joanna Burakiewicz- Olbryś
​Zastępca naczelnika - kom. Jakub Kołakowski
 
​c) Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową
 
​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-34-60, fax (0-89) 522-34-65
​Naczelnik wydziału - kom. Zdzisław Świder
 
​d) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 
​Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, tel. (0-89) 522-48-20, fax (0-89) 522-48-25
Naczelnik wydziału  - p.o. naczelnika asp. szt. Natalia Wiśniewska
Zastępca naczelnika -
 
e) Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-35-32,
​Naczelnik wydziału - mł. insp. Krzysztof Wilczyński
 
Komórki organizacyjne służby prewencyjnej:
 
a) Wydział Prewencji,
Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, tel. (0-89) 522-47-40, fax (0-89) 522-47-45 
Naczelnik Wydziału : podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel
​Zastępca naczelnika: asp. szt. Magdalena Urbańska
 
b) Wydział Interwencyjny i Sztabu Policji,
Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, tel. (0-89) 522-47-00, fax (0-89) 522-47-15
Naczelnik Wydziału – podinsp. Andrzej Bohdanowicz
​Zastępca naczelnika - podinsp. Jolanta Burakiewicz
​Zastępca naczelnika - kom. Mirosław Czarnecki
 
c) Wydział Ruchu Drogowego,
 
Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, tel. (0-89) 522-38-80, fax (0-89) 522-38-85
Naczelnik Wydziału – kom. Sebastian Nowak
​Zastępca naczelnika - kom. Mariusz Mielcarz
 
d) Posterunek Policji w Olsztynie,
 
​Olsztyn, ul. Barcza 13, tel. (0-89) 522-36-00, fax (0-89) 522-36-05
Kierownik posterunku - asp. Łukasz Goworski
 
e) Rewir Dzielnicowych I w Olsztynie,
 
Olsztyn, ul. Kapitańska 23, tel. (0-89) 522-47-61
​Kierownik rewiru - asp. szt. Sylwia Kopeć
 
f) Rewir Dzielnicowych II w Olsztynie,
 
Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, tel. (0-89) 522-47-67, fax (0-89) 522-47-45
​Kierownik rewiru - asp. szt. Andrzej Łowczyk

Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Referat Administracyjno-Gospodarczy,

Olsztyn, ul. Erwina Kruka 41, tel. (0-89) 522-33-42, fax (0-89) 522-33-75
Kierownik referatu - Izabela Żuk

b) Zespół Kadr i Szkolenia,

​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-33-51, (0-89) 522-33-38, fax (0-89) 522-33-45
​Specjalista - koordynator zespołu - Julita Korus - Bazydło
 
c) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. (0-89) 522-36-90, fax (0-89) 522-33-33 
​Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych - Małgorzata Rybicka
 
d) Zespół Prezydialny,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-33-54, (0-89) 522-33-53, fax (0-89) 522-33-33
Specjalista zespołu - Ewa Pokropska
 
e) Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-33-56, fax (0-89) 522-33-45
Ekspert zespołu - podinsp. Jolanta Głębocka-Ostrówka

f) Zespół Informatyki,

Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, tel. (0-89) 522-48-74, fax (0-89) 522-48-75
​Ekspert zespołu - podkom. Mirosław Cydzik
 
g) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel (0-89) 522-36-35
Koordynator zespołu - Monika Wiśniewska
 

Metryczka

Data publikacji 01.12.2009
Data modyfikacji 09.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Rafał Prokopczyk
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Rafał Prokopczyk WP KMP w Olsztynie
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry