Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Miejskiej w Olsztynie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
 
 
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 23
10-526 Olsztyn
tel. 089 522 34 24, fax 089 522 34 25

Metryczka

Data publikacji 14.01.2010
Data modyfikacji 11.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Rafał Prokopczyk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Prokopczyk
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry